Portfolio Item
 

Үсгээр нээгддэг цоож

Сүхбаатар аймгийн музей
Portfolio Item
 

4 түлхүүртэй цоож

Булган аймгийн музей
Portfolio Item
 

2 түлхүүртэй цоож

Дорнод аймгийн музей
Portfolio Item
 

12 түлхүүртэй цоож

Монголын уран зургийн галерей
Portfolio Item
 

8 түлхүүртэй цоож

Ховд аймгийн музей
Portfolio Item
 

5 түлхүүртэй цоож

Говь-Алтай аймгийн музей
Portfolio Item
 

Жижиг монгол цоож

Улаанбаатар хотын музей
Portfolio Item
 

Арслантай монгол цоож

Увс аймгийн музей
Portfolio Item
 

Монгол цоож

Завхан аймгийн музей
Portfolio Item
 

Монгол бичигтэй цоож

Дорнод аймгийн музей
Portfolio Item
 

Бугын дүрстэй цоож

Р.Отгонбаатарын цуглуулга
Portfolio Item
 

Хос арслантай цоож

Р.Отгонбаатарын цуглуулга
Portfolio Item
 

Загасан чимэгтэй цоож

Р.Отгонбаатарын цуглуулга
Portfolio Item
 

Арслантай монгол цоож

Р.Отгонбаатарын цуглуулга
Portfolio Item
 

Монгол цоож

Р.Отгонбаатарын цуглуулга
Portfolio Item
 

Орос түлхүүртэй монгол цоож

Р.Отгонбаатарын цуглуулга
Portfolio Item
 

Хос монгол цоож

Р.Отгонбаатарын цуглуулга
Portfolio Item
 

Өлзий хээтэй монгол цоожнууд

Р.Отгонбаатарын цуглуулга